Main content

Vraag

Beste,

Ik heb mijn partner betrapt op het sturen van sms’jes naar een andere vrouw. Hierdoor ben ik helemaal beginnen flippen en raar beginnen doen. Op mijn werk kon ik mij niet langer concentreren.

Uiteindelijk ben ik in een psychose terecht gekomen en had hier geen ervaring mee. Tijdens mijn opname had ik niet het gevoel dat ik geholpen werd. Persoonlijk vind ik dat ik te weinig informatie heb meegekregen waardoor ik nood het om te spreken met een ervaringsdeskundige of met een groep personen die dit ook meemaakte.

Waar kan ik hiervoor terecht?

Alvast bedankt.

Antwoord

Beste,

De ervaring die je hier deelt, moet ingrijpend voor je zijn geweest. Zowel je psychotische ervaring als de gebeurtenis die eraan voorafging, kwamen immers heel onverwacht. Ze roepen waarschijnlijk heel wat vragen bij je op over hoe je hieraan betekenis moet geven.

De mate waarin iemand psychosegevoelig is, hangt van verschillende factoren af. Sommige van die factoren zijn makkelijker te beïnvloeden dan anderen. Doorgaans zien we dat belangrijke uitlokkende factoren bijvoorbeeld schuilen in de mate van stress, onvoldoende slaap en middelengebruik zijn. Stress is een breed begrip. In essentie zou je dit nog het beste kunnen omschrijven als iets wat een, al dan niet bewust ervaren, gevoel van bedreiging bij je oproept. Dit gaat over bedreiging van je fysieke of psychische integriteit, van je relaties, van je toekomst, van je naasten… Kortom alles wat van wezenlijke betekenis voor je is. Spanningen en twijfels binnen een relatie zijn dus per definitie een vorm van stress.

Helaas kunnen we ook niet volledig zonder stress leven, aangezien het onmogelijk is om de invloeden op alles wat veel voor je betekent, te controleren. Wel kan het helpen om voor jezelf goed bewust te zijn welke thema’s en personen voor jou specifiek van grote betekenis zijn, om er dan zo veel als mogelijk over te waken dat spanningen tijdig ter sprake komen. Zo kan je proberen dingen bij te sturen voor je last krijgt van ernstige klachten en symptomen.

Daarbij maak je terecht de bedenking dat het belangrijk is om voldoende te weten over psychose, zowel vanuit wetenschappelijk gefundeerde kennis als vanuit ervaringskennis van lotgenoten, die mekaar complementair moeten kunnen aanvullen in je proces van herstel.

Een aantal bronnen en organisaties die je daarbij op weg kunnen helpen, vind je hieronder opgelijst:

  • De verschillende informatieve teksten en video’s op deze website Psychosenet.be zelf.
  • De Cliëntenorganisatie “Uilenspiegel”, de grootste vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid (voor en door lotgenoten).
  • De Psychosegroepen van Uilenspiegel via de website zelfhulp.be.
  • Een recente, onderbouwd informatieve brochure uit 2018 voor patiënten en familieleden die we ontwikkelden met enkele psychiaters, vertegenwoordigers van de vereniging Similies en Janssen Pharmaceutica.
  • Op deze website vind je eveneens algemene, onderbouwde informatie over verschillende vormen van psychische kwetsbaarheid, waaronder psychose.

Hopelijk vind je hiermee alvast een begin van houvast in je zoektocht naar goede zelfzorg en betekenisgeving aan wat je overkwam.

Wim Simons

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 30
Beantwoord door: Wim Simons op 18 maart 2019
Expert Avatar

Wim is behandelend en beleidspsychiater in de VZW St. Annendael in Diest. Samen met de multidisciplinaire teams binnen en buiten het ziekenhuis probeert hij voortdurend in een verbindende en evenwaardige open dialoog te gaan met mensen met ernstige psychiatrische problemen én hun betrokkenen. Om samen te werken aan hun herstel.

  • Deel deze pagina: