Main content

Herstellen vindt plaats op verschillende niveau’s. Zo is er klinisch herstel, persoonlijk herstel, sociaal/maatschappelijk herstel en existentieel/relationeel herstel.

Deze blog gaat over persoonlijk herstel. Een proces waarbij een persoon zijn of haar identiteit herontdekt en een bevredigend en zinvol leven opbouwt, ondanks de aanwezigheid van psychische symptomen. Dit omvat het vinden van betekenis, hoop en doelen in het leven, en het ontwikkelen van veerkracht, zelfrespect en zelfredzaamheid. Herlinde Wynants, arts en veerkrachttrainer, belicht de raakvlakken tussen het CHIME-model en sensuele veerkracht bij persoonlijk herstel.

CHIME model, voorwaarde voor persoonlijk herstel

‘A chime’ is Engels voor ‘rinkelbelletje’. Het is met rinkelbelletjes dat de samenhorigheid tijdens sensuele veerkrachttraining wordt uitgelokt. CHIME staat ook voor Connectedness, Hope, Identity, Meaning and Empowerment in het CHIME model. Wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd wordt door psychotherapeut en onderzoeker Mike Slade aan de University of Nottingham, richt zich op dit CHIME model. Uitgebreid onderzoek toont aan dat herstel van een psychische aandoening steunt op het verbeteren van verbinding, hoop, identiteit, zinvolheid van het bestaan en bekrachtiging. Deze 5 zijn ook burgerrechten. Wat zijn nu de raakpunten met het trainen van veerkracht?

Connectedness of verbinding

‘Come to your senses’ is een Engelse uitdrukking om je met je zintuigen in het nu te verbinden. Tijdens veerkrachttraining wordt gewerkt rond actief luisteren en het verbeteren van de prosodie. Met prosodie wordt het ademgebruik tijdens het spreken, de toonhoogte, de mate van klankwarmte en de intonatie bedoeld. Een goede prosodie verbetert immers de hartritmecoherentie bij spreker én toehoorder. Het buigt stress tussen gesprekspartners om tot samenhorigheid. Zorgverstrekkers en herstellenden met een optimale prosodie leren spreken, kan herstel bevorderen. Het vormt de basis voor geweldloze communicatie volgens Marshal Rosenberger

Hope of hoop

‘A paradigm shift’ is Engels voor leren kijken vanuit een andere invalshoek. Deze houten ‘hersteltrompet‘ kan je letterlijk leren kijken richting herstel. Dit wanneer je kijkt vanuit het nauwe uiteinde naar het brede. Want dan is je vizier breder en zie je meer licht. Wanneer je kijkt vanuit de brede opening naar de smalle uiteinde is de lichtinval beperkt. Ook de kleurringen in het hout suggereren dat je bij herstel vanuit een donkere tunnel reikt naar steeds meer licht.
 

Identity of identiteit

Proprioceptiviteit‘ is een woord dat geïnspireerd is op Oud Grieks. Het betekent zichzelf waarnemen. De identiteit wordt versterkt door dit bewegingszintuig te doen groeien. Dit kan door mensen soepel te leren bewegen, te ademen en te spreken/zingen. Het bevordert een zelfzekere, authentieke en moeiteloze lichaamshouding en gelaatsuitdrukking. Een sociale omgeving die je tijdens deze groei kan omringen versterkt een positieve identiteit. Daarom wordt veerkrachttraining bij voorkeur in groep beoefend.

Meaning of zinvolheid

‘Zinvolheid’ is Nederlands. Naar mijn gevoel betekent het dat je met al je zinnen (zintuigen) aanwezig mag zijn. Het zijn je zintuigen die je verankeren in de rustige kern van je wezen. Deze kern leeft in het NU. Zinvolheid staat ook voor betekenisvol zijn. Voor anderen meetellen gebeurt dankzij het samenhorigheidsgevoel dat gesmeed kan worden in de improvisatie van sociaal spel. Spelenderwijs leren werken en ontspannen is de weg en het doel van veerkrachttraining. 

Empowerment of iemand sterker maken

‘Empowerment’ is een Engels woord dat letterlijk betekent dat je iemand kracht geeft, o.a. door informatie op maat te geven. Een veerkrachtsessie begint met een kennisdeel, waarin erg breed informatie wordt verstrekt.
Hierdoor krijgen de oefeningetjes van de training een extra dimensie. Zo leren deelnemers dat de opbouw van sensuele veerkracht werkt zoals een schroevendraaier. Een schroevendraaier is een werktuig dat verbinding en herstel symboliseert.
Iemand leren werken met een schroevendraaier is een belangrijke vaardigheid. Het is leren met kleine stapjes telkens opnieuw een schroef of bout dieper te schroeven. Uiteindelijk ontstaan zeer hechte verbindingen. Een verbindingskwaliteit die met hamer en spijkers zelden wordt bekomen.
 
 

Deze blog verscheen reeds 7 april 2024 op sensueleveerkracht.blogspot.com

Reageren kan met een mail aan Herlinde Wynants via hwynants1@gmail.com

Lees ook: herstelcollege 2024

  • Deel deze pagina:

Reacties:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *